.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Veilige haven Oost niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Veilige Haven Oost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Veilige Haven Oost kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site of onjuist- of onvolledigheden, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.